Μια εικόνα…χίλιες λέξεις!

Η εικόνα των κοιμητηρίων της Γουμένισσας.
Οι αρμόδιοι φορείς που έχουν την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του χώρου θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της εικόνας των νέων κοιμητηρίων της Γουμένισσας.

Ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης της πινακίδας

Σχετικές δημοσιεύσεις