Τα ρέματα του Πάικου «αναστενάζουν»!

681Τα ρέματα του Πάικου «αναστενάζουν»!555 44444

Σας παραθέτουμε φωτογραφίες από τις εργασίες στο Κοτζά-Ντερέ και τη καταστροφή που έχει ήδη προκληθεί στο οικοσύστημα της περιοχής.

777

3387 21169

Υπάρχει Δασαρχείο να ελέγξει τυχόν παραβάσεις κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου;

Οικοκοινωνική Δράση Ν.Κιλκίς – Δ.Παιονίας

Σχετικές δημοσιεύσεις