Ένσταση Ο.Σ.ΠΕ.Γ. προς Δήμο Παιονίας

148Ένσταση Ορειβατικού Συλλόγου Περιηγητών Γουμένισσας προς Δήμο Παιονίας. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Περιηγητών Γουμένισσας δηλώνει την αντίθεσή του στην υπ’ αριθμό 20096/3.10.2017 απόφαση του Δημάρχου Παιονίας, για τη σύσταση συγκεκριμένης επιτροπής και με στόχο την γνωμοδότηση για τη δημιουργία του «Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου στο Μεγάλο Ρέμα Γουμένισσας». Τόσο ο τρόπος, όσο και τα μέλη που συμπεριλήφθηκαν στην επιτροπή δημιουργούν ερωτηματικά. Για το λόγο αυτό καταθέσαμε ένσταση επί της αποφάσεως και αναμένουμε να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα προτείνουμε να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διεργασίες, εντός αξιοκρατικού πλαισίου, για τη σύσταση μίας επιτροπής που θα εκπροσωπήσει όλους τους εμπλεκόμενους.

1. Απόφαση Δημάρχου
Δυνάμει της αποφάσεως που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας κατά την 11η συνεδρίαση της 29/8/2017 με θέμα: «Γνωμοδότηση για το Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο στο Μεγάλο Ρέμα Γουμένισσας» για να αναβολή του εν λόγω Θέματος και παράλληλα τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλες οι παράμετροι που αφορούν την εν λόγω επένδυση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα συνεδριάσει με θέμα την εξέταση όλων των παραμέτρων της σχεδιαζόμενης επένδυσης «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο στο Μεγάλο Ρέμα Γουμένισσας» έπειτα από πρόσκληση την οποία θα αποστείλει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου προς ολα τα μέλη.
Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής θα κληθούν να παρευρεθούν εκπρόσωποι της εταιρίας ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε. όπως επίσης και ειδικοί επί του περιβάλλοντος επιστήμονες.
Στην επιτροπή συμμετέχουν οι κάτωθι:
Χρήστος Γκουντενούδης, Δήμαρχος Παιονίας ως πρόεδρος της Επιτροπής,
Και μέλη:
Αθανάσιος Τζούρτζος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ και δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Γουμένισσας,
Ελένη Δούμου, Αντιδήμαρχος ΔΕ Γουμένισσας,
Ιωάννης Λλίρης, δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Γουμένισσας,
Κων/νος Μπάρπας, δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Γουμένισσας,
Κων/νος Σιωνίδης, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, δημοτικός σύμβουλος
Σόνια Συμεωνίδου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, δημοτικός σύμβουλος
Νικόλαος Καπουτζής, δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Γουμένισσας,
Χρήστος Τσιμερίκας, δημοτικός σύμβουλος ΔΕ Γουμένισσας,
Αθανάσιος Τραχανίδης, Πρόεδρος ΔΚ Γουμένισσας, μέλη ΤΣ ΔΚ Γουμένισσας
Εκπρόσωπος του Ορειβατικού Συλλόγου Περιηγητών Γουμένισσας (ΟΣΠΕΓ)
Εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αθανάσιος Παλάνης, Πρόεδρος Οικισμού Κάρπης
Δημήτριος Μουζούρης, πρόεδρος ξενοδόχων Ν. Κιλκίς

1

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ»

ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ

Κατά της απόφασης του Δημάρχου Παιονίας για τη σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής και με σκοπό την γνωμοδότηση επί της επένδυσης του «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Μεγάλο Ρέμα Γουμένισσας» (Αρ. Πρωτ. 20090/3.10.2017). Κατόπιν έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ του Ο.Σ.ΠΕ.Γ. στις 6/10/2017 και με αφορμή την παραλαβή της αποφάσεως αυτής, υποβάλουμε την ένσταση μας με βάση τα εξής:

  1. Η επιλογή της επιτροπής έπρεπε να γίνει κατόπιν διαβούλευσης.
  2. Στην επιτροπή οφείλετε να συμπεριλάβετε ειδικό επί του θέματος.
  3. Στην επιτροπή οφείλετε να συμπεριλάβετε εκπρόσωπο των παραγωγών κάστανου.
  4. Στην επιτροπή οφείλετε να συμπεριλάβετε εκπρόσωπο των αμπελουργών.
  5. Στην επιτροπή οφείλετε να συμπεριλάβετε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων που αφορά το έργο (Καστανερής, Γρίβας).
  6. Πρέπει να ορισθούν σαφώς τα πλαίσια στα οποία θα κινηθεί η επιτροπή, χρονικά και πρακτικά επί της διαδικασίας.
  7. Ο αριθμός των μελών πρέπει να είναι μονός, ώστε να μην δημιουργηθούν θέματα σε περίπτωση τυχόν ψηφοφορίας και ισοψηφίας.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Με βάση τα προαναφερθέντα σημεία και το δικαίωμα ως δημότες του Δήμου Παιονίας, ως Ο.Σ.ΠΕ.Γ. έχοντας έννομο συμφέρον για την προάσπιση του ορεινού όγκου του Πάικου και καθώς η παρούσα κατατέθηκε εντός 15 ημερών από την απόφαση, να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η απόφαση του Δημάρχου Παιονίας. Παράλληλα να κινηθεί η διαδικασία για τη σύσταση της επιτροπής εκ νέου με βάση τα άνωθεν προαπαιτούμενα, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και την εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων δημοτών – παραγωγών.

93

Σχετικές δημοσιεύσεις