Η πορεία της Στρώμνιτσας στους αιώνες – Μια συναρπαστική ομιλία από τον Χρήστο Ίντο

Κάθε εξιστόρηση για την Στρώμνιτσα, για την αγγελική πολιτεία στην οποία έζησαν και μαρτύρησαν οι Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες

Περισσότερα