Στη «δίνη του ποταμού» (2ο Μέρος βίντεο)

dsc_0784Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 7 μ.μ., με θέμα «Γνωμοδότηση για το μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο Μεγάλο Ρέμα», ο πρόεδρος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κ. Σιωνίδης μίλησε μεταξύ των άλλων και για πιθανή μεθόδευση, σκοπιμότητα και ελλιπής ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων. Το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό που αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα διαβιβάστηκε στον ίδιο, μόλις ελάχιστες ώρες πριν την έναρξη του δημοτικού Συμβουλίου. Οι υπόνοιες που εκφράστηκαν δια στόματος κ.Σιωνίδη ενισχύονται και από την επιστολή την οποία έλαβε ο ίδιος μόλις 7!!! ώρες πριν τη συνεδρίαση και η οποία βρίσκεται στη διάθεσή μας. Πρόκειται για την απάντηση της εταιρείας «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ, Ν.,& ΣΙΑ Ο.Ε. «ΝΙΓΚΕΛ»» με ημερ. 5-2-2017, σε επιστολή του Δημάρχου κ. Γκουντενούδη με αριθ. Πρωτ.24494/15-11-16 (ενδιαφέρον θα είχε να γνωρίζαμε όλοι μας και την επιστολή του Δημάρχου προς τον επενδυτή).
Μελετώντας με προσοχή τη συγκεκριμένη επιστολή διαπιστώνουμε:
Στο σημείο 2 αυτής, γίνεται αναφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα, ο χάρτης που στάλθηκε στη δημοτική Αρχή, είναι του Δεκεμβρίου του 2014. Πρόκειται λοιπόν για τον ίδιο χάρτη, απόρροια του οποίου υπήρξε ομόφωνη αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γουμένισσας στη σχεδιαζόμενη επένδυση. Ποια δεδομένα της επένδυσης έχουν λοιπόν αλλάξει κ.Αλίρη από τότε;
Στο σημείο 3 διαβάζουμε πως «…έχουν ήδη γνωμοδοτήσει μέχρι τώρα θετικά, … όλες σχεδόν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τέτοια έργα.»
Γιατί κύριοι μόνο σχεδόν;
Ποιοι και γιατί δεν έχουν γνωμοδοτήσει ακόμη θετικά;
Μπορούμε να το μάθουμε και εμείς;
Στο σημείο 4, το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο διαβάζουμε:

Επιστολή ΝΙΓΚΕΛ Προς Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ

«ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.»
Αγ. Σοφίας 17,Τ.Κ. 54623 Θεσ/νίκη
Τηλ, Fax. 2310-253717, nikos@gesoulis.gr
Θεσ/νίκη Φεβρουάριος 2017

Προς
Δήμαρχο Δήμου Παιονίας
κ. Χρήστο Γκουντενούδη

Θέμα.«Γνωμοδότηση για το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στο μεγάλο ρέμα της Γουμένισσας».

Κύριε Δήμαρχε
Σε απάντηση της επιστολή σας με αριθ. Πρωτ.24494/15-11-16 έχουμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι.

 1. Την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις τυχόν συμπληρωματικές μελέτες ή τροποποιήσεις της μελέτης, είναι υποχρεωτικό να κατατίθενται από την κάθε εταιρεία μόνο στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα στην «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας».
  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας δίνει δημοσιότητα της μελέτης για τυχόν αντιρρήσεις – παρατηρήσεις και αποστέλνει μόνο αυτή (13) αντίγραφα της μελέτης σφαγισμένα σε ισάριθμους φορείς που προβλέπει ο νόμος και γνωμοδοτούν, κάτι που έγινε και στην περίπτωση μας εδώ και πολύ καιρό.
 2. Στην μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στις συμπληρωματικές μελέτες ή τροποποιήσεις της μελέτης, που κατατίθενται στην περιφέρεια εκεί περιέχονται όλα τα σχέδια και οι χάρτες που προβλέποντα από τον νόμο. Τον χάρτη που σας καταθέσαμε την προηγούμενη φορά για ενημέρωση σας, είναι αυτός που έχει και η περιφέρεια (Δεκέμβριος 2014) και προέρχεται από το δικό μας αρχείο.
 3. Κύριε Δήμαρχε για ενημέρωση, σας γνωστοποιούμε, ότι ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης του εν λόγω έργου, έχουν ήδη γνωμοδοτήσει μέχρι τώρα θετικά, το περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και όλες σχεδόν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τέτοια έργα.
  (Σας επισυνάπτουμε ενδεικτικά την θετικά ομόφωνη εισήγηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,96 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ στην 7η συνεδρίασή της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 04-09-2013)
 4. Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι το μικρό αυτό έργο χωροθετείται σε τμήμα του «μεγάλου ρέματος» κάτω από την Γρίβα ως πριν την θέση δύο ποτάμια, όπου ενδιάμεσα δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα ύδρευσης ή άρδευσης. Η δε χωροθέτηση του μικρού κτιρίου του σταθμού του είναι εκτός του ενεργού (αξιοποιημένου) χώρου αναψυχής και πίσω από αυτόν, όπου δεν θα είναι ορατό από τον χώρο αναψυχής, όπως μπορούν να σας διαβεβαιώσουν τα κορυφαία μέλη του Δημοτικού σας Συμβουλίου κ.κ Αλλίρης Ιωάννης και Τζούρτζος Αθανάσιος που έκαναν αυτοψία στο παρελθόν.
  Κύριε Δήμαρχε, ζητήσαμε και ζητούμε την θετική σας στάση και την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού σας Συμβουλίου, για το Μικρό αυτό Υδροηλεκτρικό Έργο, που προτείνει η εταιρία μας, το οποίο είναι ανανεώσιμη-καθαρή πηγή ενέργειας και επειδή θα είναι και αναπτυξιακό έργο για την περιοχή και θα φέρει κάποιες δουλειές και οφέλη στον Δήμο σας, που τόσο ανάγκη τα έχουμε ιδιαίτερα σήμερα σε αυτή την συγκυρία που ζούμε.
  Το αίτημα μας κύριε Δήμαρχε εμπίπτει στις απαιτήσεις και τα κελεύσματα της Πολιτείας μας και της Ε. Ε. για την ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών και στην Πατρίδα μας. Για τον λόγο αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι, θα τύχει της αποδοχής σας και της στήριξή σας ώστε να γίνει αυτή η μικρή επένδυση στον Δήμο σας.

Ευχαριστούμε.
Μετά τιμής για την ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.
Νίκος Γκεσούλης

«Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι το μικρό αυτό έργο χωροθετείται σε τμήμα του «μεγάλου ρέματος» κάτω από την Γρίβα ως πριν την θέση δύο ποτάμια, όπου ενδιάμεσα δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα ύδρευσης ή άρδευσης. Η δε χωροθέτηση του μικρού κτιρίου του σταθμού του είναι εκτός του ενεργού (αξιοποιημένου) χώρου αναψυχής και πίσω από αυτόν, όπου δεν θα είναι ορατό από τον χώρο αναψυχής, όπως μπορούν να σας διαβεβαιώσουν τα κορυφαία μέλη του Δημοτικού σας Συμβουλίου κ.κ Αλλίρης Ιωάννης και Τζούρτζος Αθανάσιος που έκαναν αυτοψία στο παρελθόν
Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως τα κορυφαία (έτσι τα αποκαλεί η εταιρεία, γιατί άραγε;) μέλη του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, κ. Αλίρης και κ.Τζούρτζος ξεμπροστιάζονται από την ίδια την εταιρεία, με σκοπό να πάρει την πολυπόθητη θετική γνωμοδότηση του δημοτικού Συμβουλίου. Οι δύο Γουμενισσιώτες!!! Σύμβουλοι συνεργάζονται με την εταιρεία «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.», για να πείσουν τους υπόλοιπους δημοτικούς Συμβούλους για το καλό της επένδυσης.
Τους χρησιμοποιεί η εταιρεία για να πιστοποιήσουν πως στη θέση χωροθέτησης του υδροηλεκτρικού δεν υπάρχει απολύτως καμία! δραστηριότητα ύδρευσης ή άρδευσης (τι λένε άραγε οι γεωργοί και καστανοπαραγωγοί γι΄αυτό;) και ότι ο σταθμός είναι εκτός του αξιοποιημένου! χώρου αναψυχής (άρα εντός του αναξιοποίητου;).
Γιατί άραγε κ. Αλίρη είναι τόσο δύσκολο να αξιοποιηθεί ο χώρος αναψυχής από το Δήμο Παιονίας, όπως αναφέρετε στην τοποθέτησή σας, ενώ τόσο εύκολο για έναν ιδιώτη επενδυτή να κάνει όσα επιθυμεί (γέφυρες, φωτισμό, παγκάκια κ.ά.);
Μπορείτε να δικαιολογήσετε πειστικά στην τοπική κοινωνία που σας τιμά τόσα χρόνια με την ψήφο της, τους λόγους που η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ανερυθρίαστα ως «αντιπρόσωπό της» στην επιστολή της; Από πότε ακριβώς ξεκινάει και πόσα χρόνια διαρκεί η συμπάθεια της εταιρείας προς το πρόσωπό σας; Οι φιλικές σχέσεις του κ. Τζούρτζου με τον εν λόγω επενδυτή, είναι γνωστές από το μακρινό παρελθόν. Η δική σας απότομη μετάλλαξη προκαλεί πολλά ερωτηματικά.
Τέλος διαβάζουμε στην επιστολή: «Κύριε Δήμαρχε, ζητήσαμε και ζητούμε την θετική σας στάση και την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού σας Συμβουλίου…, επειδή θα είναι και αναπτυξιακό έργο για την περιοχή και θα φέρει κάποιες δουλειές και οφέλη στο Δήμο…»
Αναφέρεται σε θέσεις εργασίας, οι οποίες ίσως προκύψουν. Τόσες πολλές όσες στο υδροηλεκτρικό της Κάρπης, δηλαδή καμία;
Γιατί άραγε επιμένουν να ζητούν τη θετική στάση του Δημάρχου και τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τη στιγμή που όπως τονίζει ο κ.Σιωνίδης δεν υπάρχει καν γνωμοδότηση ή άποψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για το συγκεκριμένο έργο; Με ποιο κριτήριο να ψηφίσουν οι δημοτικοί Σύμβουλοι; Με το κριτήριο της «κομματικής» πειθαρχίας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους κ. Αλίρη και κ.Τζούρτζο και στα λεγόμενά τους; Νομίζουμε πως δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Επίσης, είναι τόσο καλοί άνθρωποι στην εταιρεία «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.» ή είναι η θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου μία βασική προϋπόθεση για να γίνει το έργο; Αν δεν προβλέπεται από τον νόμο, μήπως το επιβάλλει η λογική; Πώς ακριβώς μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα έργο που δε το θέλει η τοπική κοινωνία και οι εκπρόσωποί της;
Η επιμονή της εταιρείας δικαιολογείται απόλυτα, καθώς ο μοναδικός ευεργετημένος, που με παχυλές επιδοτήσεις κατά την κατασκευαστική φάση και εγγυημένες υψηλές τιμές ρεύματος αργότερα είναι η ίδια η εταιρεία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα πληρώνουμε αυτό το ρεύμα πανάκριβα. Το υδροηλεκτρικό δε θα φέρει καμία αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο μας, αλλά θα υποθηκεύσει για πάντα το νερό μας, το οποίο ως δημόσιο αγαθό μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στη γεωργία και καστανοκαλλιέργεια της Γουμένισσας και Γρίβας αντίστοιχα.
Καλούμε το Δήμαρχο, έστω και την ύστατη στιγμή να πράξει όπως ο προκάτοχός του κ.Λαπόρδας το 2013 και όχι μόνο να μην εγκρίνει τη γνωμοδότηση, αλλά να κάνει το παν για να μην κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος υδροηλεκτρικός σταθμός. Όλοι ποθούμε επενδύσεις στον τόπο μας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας όμως και όχι τέτοιες σαν τη σχεδιαζόμενη.

Το δίκαιο είναι μαζί μας και θα κερδίσει!
ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ν.ΚΙΛΚΙΣ – Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Υ.Σ.
Το καλοκαίρι του 2016 τοπογραφικό συνεργείο του Πολυκάστρου έγινε αντιληπτό να συντάσσει μελέτη για τον αγροτικό δρόμο Γουμένισσας-Γρίβας-Καστανερής, ο οποίος έχει σχεδιαστεί να περνά μέσα από το χώρο αναψυχής. Σε ερώτησή μας προς τον τοπογράφο, να μας αναφέρει τον λόγο που ο δρόμος θα διασχίζει το συγκεκριμένο χώρο αναψυχής, η απάντησή του ήταν: «Για να μπορούν να περνάν τα μεγάλα οχήματα, φορτηγά κ.τ.λ. ». Σήμερα κατανοούμε πολύ καλύτερα τη δήλωση αυτή. Απ΄ότι φαίνεται, ο Δήμος Παιονίας προετοίμαζε το έδαφος της «επένδυσης» του κ. Νικαλάου Γκεσούλη από τότε, παρόλο που υπήρχε ομόφωνη αρνητική απόφαση του τοπικού δημοτικού Συμβουλίου της Γουμένισσας. Μια επένδυση χρηματιστηριακού χαρακτήρα που θα δημιουργήσει πολλά βάσανα και ελάχιστο πλούτο στην περιοχή.Σχετικές δημοσιεύσεις