Εγγραφές στο Σ.Δ.Ε. Γουμένισσας

Οι εγγραφές στο Σ.Δ.Ε. Γουμένισσας-Παιονίας, για το επόμενο σχολικό έτος 2024-25 έχουν ξεκινήσει. Το ΣΔΕ στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Γουμένισσας (Ροδοπούλου 33) και οι εγγραφές γίνονται καθημερινά, τις ώρες 5:00–8:00 μ.μ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι: φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό Δημοτικού Σχολείου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2343041581 & 6973726126. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας [Σ.Δ.Ε.] αποτελεί ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο (απογευματινό γυμνάσιο) για ενήλικες. Το Σ.Δ.Ε. Γουμένισσας-Παιονίας εξυπηρετεί όλο το Δήμο Παιονίας, καθώς και περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες άνω των 18 ετών, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη (9) υποχρεωτική τους εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Οι απόφοιτοί του μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εργασία ως ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ή να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Λύκειο, ΕΠΑΛ) και κατόπιν στη μεταλυκειακή μαθητεία ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ, Πανεπιστήμιο). Τα μαθήματα (γραμματισμοί) που διδάσκονται είναι: η ελληνική και η αγγλική γλώσσα, η πληροφορική, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα, και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επίσης, το σχολείο διαθέτει και Συμβούλους, Ψυχολόγο και Σταδιοδρομίας, για ομαδικές και ατομικές συνεδρίες. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο καθώς διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με τις σημερινές ουσιαστικές ανάγκες των ενήλικων και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιλαμβάνει το άγχος των διαγωνισμάτων και των τελικών εξετάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες του σχολείου συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις απόκτησης πιστοποίησης των γνώσεων πληροφορικής που έχουν αποκτήσει στο σχολείο (ECDL). Eπίσης, σε δραστηριότητες εκτός Σχολείου, όπως τα Σχέδια Δράσης (Projects), τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και άλλες καινοτόμες δράσεις, στα πλαίσια της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Μην αμελείτε να εκμεταλλευτείτε και να αξιοποιήσετε τη δεύτερη ευκαιρία που δικαιούσθε και σας προσφέρεται για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη και καταξίωση. Σκεφτείτε ότι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και ότι η ελληνική νομοθεσία απαιτεί πλέον ολοκληρωμένη την υποχρεωτική εκπαίδευση για κάθε Έλληνα πολίτη που επιθυμεί να εργαστεί, έστω και περιστασιακά, σε κάποιο δημόσιο φορέα.

Όσοι ενδιαφέρεστε για εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας κάνοντας προεγγραφή στην παρακάτω φόρμα, ώστε να σας καλέσουμε κατόπιν για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά εγγραφής.

Δήλωση επιθυμίας εγγραφής στο ΣΔΕ Γουμένισσας για το σχ. έτος 2024-2025

Erasmus+ κινητικότητα εκπαιδευόμενων Denizli Turkey, 13-21/5/2024

Σχετικές δημοσιεύσεις