Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας την Πέμπτη 4/4/2024, στις 6:30μ.μ., στην αίθουσα «Ιωάννης Καρακασίδης» στο Πολύκαστρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
♦Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα προηγηθεί ενημέρωση από την κ. Σταμάτη Σάσα σχετικά με την πρόοδο της συμμόρφωσης του Δήμου με τον GTPR «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».
♦Στην συνεδρίαση θα παρευρίσκεται η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Εσωτερικού Ελέγχου για να απαντήσει σε τυχών ερωτήσεις σας, σχετικά με την ετήσια έκθεση έτους 2023 της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

 1. Έγκριση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Παιονίας.
  Εισηγητής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».
  Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Παιονίας.
  Εισηγητής: ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024.
  Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 5. Διαπίστωσή ανάγκη μετονομασίας της Πλατείας Ειρήνης Δημοτικής Κοινότητας Ευρωπού.
  Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 6. Έγκριση εκμίσθωσης ισογείου τμήματος κτιρίου στον οικισμό της Κάρπης με δημοπρασία.
  Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Πλαγίων (το οποίο δεν λειτουργεί), προς κάλυψη των αναγκών του οικείου Πολιτιστικού Συλλόγου.
  Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ως χώρο εγκατάστασης μεγαφωνικού ιστού για την μετάδοση των ανακοινώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού.
  Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών οικοπέδων στη Γουμένισσα για στάθμευση οχημάτων (στο Ο.Τ. 95 και στο Ο.Τ 115).
  Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 10. Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Αξιούπολης με δημοπρασία.
  Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 11. Έγκριση κατ’ εξαίρεση προμήθειας επιβατικών οχημάτων άνω των 1400cc από τον πρώην ΟΔΔΥ.
  Εισηγητής: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 12. Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων Δήμου Παιονίας.
  Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στις εισόδους των οικισμών Πολυκάστρου -Αξιούπολης” (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 28/2022).
  Εισηγητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 14. Έγκριση Άρσης Διακοπής Εργασιών και έγκριση 2ης Παράτασης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» (Αρ. Μελ.: 26/2022)».
  Εισηγητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 15. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Παιονίας, καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2024, ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων και τομέα αυτών.
  Εισηγητής: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 16. Κοπή δένδρων στην Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας.
  Εισηγητής: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 194,767 MW, και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης στη θέση Ποντοηράκλεια της εταιρείας Greentop Ειρηνικό ΑΕ), της εταιρείας «SAISON SOLAIRE ΔΥΟ (2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «ΕΥΖΩΝΕΙΚΑ 1 και 2», «ΠΛΑΤΑΝΕΙΚΑ 1,2,3 και 4», «ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 1 και 2», της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δ. Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ
  2305949428).».
  Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 18. Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδα Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος έγχυσης 200 MW και Μέγιστης Ισχύος Απορρόφησης 200MW και των συνοδών του έργων» της εταιρείας με δ.τ. «ABO WIND HELLAS A.E», το οποίο θα εγκατασταθεί στη θέση «Νέο Σιράκιο» της ΔΕ Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΤ: 2311004226.»
  Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις