Σταθερή η προσήλωση της Π.Ε. Κιλκίς στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου

Το έντονο “αποτύπωμα” της αρχαίας Ευρωπού υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης, σε χαιρετισμό του προς τους εταίρους του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Ευρωπός -Παλατιανό – Στόβοι – Ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος και του μέλλοντος / Europos – Palatiano – Stobi – European past and future cultural values», η δεύτερη συντονιστική συνάντηση των οποίου, διεξήχθη, σήμερα, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ευρωπού. Τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη “μετέφερε” στους εταίρους του έργου, η υπεύθυνη του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Κιλκίς Μαριάννα Σκουλαρικά. Στον χαιρετισμό του ο κ. Βεργίδης επισημαίνει πως «η επιγραφή «ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Η ΠΟΛΙΣ» που σηματοδοτεί τις απαρχές της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η αρχαία Ευρωπός, ήταν η πατρίδα του ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών, Σέλευκου Α’ Νικάτορα, στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρεται, επίσης, στο «πλούσιο κεφάλαιο με αρχαιολογικά μνημεία και ιστορικούς χώρους για τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας» που διαθέτει η Π.Ε. Κιλκίς, τονίζοντας πως «για την ανάδειξή του, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεργάζεται στενά με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και χρηματοδοτεί έργα και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση». Στη διάρκεια των εργασιών της δεύτερης συντονιστικής συνάντησης του προγράμματος, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Δρ. Γεωργία Στρατούλη παρουσίασε – μεταξύ άλλων – τους τρόπους με τους οποίους οι εταίροι του έργου θα μπορέσουν να “μετασχηματίσουν” την πολιτιστική κληρονομιά εντεύθεν των συνόρων σε κινητήρια, παραγωγική δύναμη ανάπτυξης για τις σύγχρονες κοινωνίες. –

Σχετικές δημοσιεύσεις