Υπογραφή σύμβασης υποέργου για τον οίκο ευγηρίας Κιλκίς

Υπεγράφη σήμερα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη, στο Διοικητήριο, η σύμβαση του υποέργου με τίτλο «Υπολειπόμενες εργασίες του Οίκου ευγηρίας & Θεραπευτήριου χρόνιων παθήσεων Κιλκίς-Ανέγερση Νέου κτηρίου-Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου-Εξοπλισμός» που ανήκει στο έργο «Οίκος Ευγηρίας & Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Κιλκίς – Ανέγερση νέου κτιρίου –Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Εξοπλισμός».
Τη σύμβαση υπέγραψαν η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σ.σ. στο ΚΚΠΠΚΜ υπάγεται το γηροκομείο Κιλκίς) Βασιλική Νάκου και ο εκπρόσωπος της αναδόχου “ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ” Γ. Γάγαλης, παρουσία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης , αρμόδιου για θέματα απλούστευσης διαδικασιών και βουλευτή Ν. Κιλκίς Γεώργιου Γεωργαντά, του Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη, του β’ αντιπροέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., Ν. Αβραμίδη, και υπηρεσιακών στελεχών της Π.Ε. Κιλκίς.
Το υποέργο αυτό, συνολικής δαπάνης 357.134,01 ευρώ (αρχικού προϋπολογισμού 482.639,00 ευρώ) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς και η περάτωσή του αναμένεται το Μάϊο του 2022.
Συνοπτικά, η συναφθείσα σύμβαση προβλέπει την εκτέλεση εργασιών σε:
• Τμήμα των εξωτερικών κουφωμάτων
• Τμήμα των εσωτερικών κουφωμάτων
• Τμήμα των Κιγκλιδωμάτων Ασφαλείας
Τμήμα των Ξυλουργικών εργασιών (χειρολισθήρες και ερμάρια)
• Τμήμα των Επιστρώσεων δαπέδων
• Τμήμα των Ψευδοροφών
• Τμήμα των εξωτερικών επιχρισμάτων
• Τμήμα των Εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών
• Τμήμα των Υγρομονώσεων
• Τμήμα των Περίφραξης περιβάλλοντος χώρου
• Τμήμα των Κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων περιβάλλοντος χώρου
Μετά την ολοκλήρωση του υποέργου αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η παράδοση -προς χρήση- του συνολικού έργου.
Σημειώνεται ότι το αντικείμενο τόσο του έργου όσο και του υποέργου του Θεραπευτηρίου θα περιλαμβάνει 50 κλίνες κατανεμημένες σε 4 τετράκλινα, 14 δίκλινα και 6 μονόκλινα, ενώ, περαιτέρω περιλαμβάνει γραφεία διοίκησης, αίθουσες θεραπείας, μαγειρεία, πλυντήρια, αποδυτήρια, γραφείο συντήρησης, χώρους συγκέντρωσης, χώρους εγκαταστάσεων κλπ, συνολικής δομημένης επιφάνειας 3.923,40 τ.μ., εντός οικοπέδου επιφανείας 19.250 τμ.
Πρόκειται για ένα ουσιαστικό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, καθώς θα αναβαθμίσει ποιοτικά τη φιλοξενία και την περίθαλψη ανθρώπων τρίτης ηλικίας.-

Σχετικές δημοσιεύσεις