Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας με τηλεδιάσκεψη [μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr] την 31η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Κοινότητας Γουμένισσας.
2. Αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση εκτάσεων χώρου αεροδρομίου Νέας Καβάλας στον Δήμο Παιονίας για την δημιουργία Ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου Αεραθλητισμού Παιονίας.
3. Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2021 και υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου.
4. Ονομασία του ακινήτου «Αναψυκτήριο- Κολυμβητήριο Ευρωπού» σε «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΤΣΟΥ» προς τιμή του αποβιώσαντος πρώην Δημάρχου Ευρωπού.
5. Παραχώρηση χρήσης του «Κολυμβητηρίου-Αναψυκτηρίου» Ευρωπού στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας, λόγω λήξης της χρονικής διάρκειας παραχώρησης (31/08/2021).
6. Παραχώρηση χρήσης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού όπου λειτουργεί και στεγάζεται σήμερα το «Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ευρωπού», στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παιονίας.
7. Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Πολύκαστρο.
8. Μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Γουμένισσας.
9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Καστανερής.
10. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021.
11. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Παιονίας στην «Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Παιονία

Σχετικές δημοσιεύσεις