Γουμένισσα: Λόγοι αντίδρασης!

Είμαστε ενάντια στα μικρά υδροηλεκτρικά επειδή:
Με τα μικρά υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» υπέρ ιδιωτών δεσμεύεται οριστικά το νερό του τόπου μας, ώστε να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για άλλες πραγματικές μορφές ανάπτυξης, όπως αμπελουργία, γεωργία, νέες καλλιέργειες, κτηνοτροφία, τουρισμός (εναλλακτικός και μη) κ.ά..
Με τα μικρά υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» υπέρ ιδιωτών υπάρχει ορατός κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του νερού και συγκέντρωσής του στα χέρια λίγων «επενδυτών» (Ελλήνων ή ξένων), με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Τα μικρά υδροηλεκτρικά στη χώρα μας προωθούνται χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες ως εκ τούτου, έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν και να αντιδρούν, ειδικά ενόψει του ορατού κινδύνου δέσμευσης ή και ιδιωτικοποίησης του νερού.
Η όποια «παραγόμενη» από μικρά υδροηλεκτρικά ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί συμφέρουσα περιβαλλοντικά, αφού για 2MW – παραγόμενη κατά μέσο όρο ενέργεια από το κάθε μικρό υδροηλεκτρικό – εξαφανίζονται, πολλές φορές και κατά τρόπο αυθαίρετο και παράνομο, ολόκληρα ποτάμια και πέριξ αυτών οικοσυστήματα, πολλά από τα οποία σπάνια ή και προστατευόμενα. Επίσης δεν οδηγεί ούτε στον παραμικρό βαθμό, στη μείωση της χρήσης συμβατικών μορφών παραγωγής ενέργειας (λιγνίτης, λοιπά ορυκτά καύσιμα κ.ά.).
Η όποια «παραγόμενη» από μικρά υδροηλεκτρικά ενέργεια δεν μπορεί να θεωρείται συμφέρουσα ούτε οικονομικά, αφού πληρώνουμε τις επιδοτήσεις για την κατασκευή των υδροηλεκτρικών σταθμών, υπάρχουν εγγυημένες τιμές πώλησης του παραγόμενου ρεύματος από τη ΔΕΗ που τις πληρώνουμε όλοι μας με το ΕΤΜΕΑΡ και συνεπώς δεν είναι «δωρεάν», όπως κάποιοι υποστηρίζουν.
Τα μικρά υδροηλεκτρικά συνοδεύονται από ανύπαρκτα, στην πράξη, ανταποδοτικά έργα και αντισταθμιστικά οφέλη (π.χ. για τις δικές μας περιπτώσεις και με βάση το σχετικό νόμο αντιστοιχούν – και χωρίς να είναι σίγουρο αν και πότε θα καταβάλλονται – 1 ευρώ ανά έτος, περίπου, ως «αντισταθμιστικά οφέλη» για κάθε καταναλωτή και χωρίς κανένα απολύτως, επιπλέον όφελος (π.χ. καθόλου θέσεις εργασίας, φθηνότερο ρεύμα κ.ά.)
Υφίσταται σκόπιμη παραπλάνηση αρμόδιων αρχών με τη χρήση ανακριβών για την περιοχή και τα ποτάμια στοιχείων, όπως είναι η επίκληση ανύπαρκτων δασικών δρόμων, η μη αναφορά της ύπαρξης απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας καταγεγραμμένων στο λεγόμενο «κόκκινο βιβλίο», η χρήση λανθασμένων υδρολογικών στοιχείων κ.ά.
Αξίζει και με ποιο, άραγε, αντιστάθμισμα να μπούμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την τύχη του φυσικού και δημόσιου αγαθού, που λέγεται «ΝΕΡΟ»; Εμείς λέμε ξεκάθαρα ΟΧΙ!
Αυτός είναι και ο λόγος που αγωνιζόμαστε, πάντα στα πλαίσια των νόμων, για την αποτροπή της εγκατάστασης των σχεδιαζόμενων μικρών υδροηλεκτρικών στα ποτάμια μας.
Γιατί θεωρούμε πως δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας και ταυτόχρονα να παραχωρούμε σε ιδιωτικά συμφέροντα το φυσικό και υδάτινο πλούτο της περιοχής μας, μέσα από την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στα ρέματά μας.

Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στην κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών
στα ποτάμια του Πάικου!

Σχετικές δημοσιεύσεις