Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας την Πέμπτη 22/2, στις 6:45μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024.
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας.
3. Αποδοχή ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού επόμενης χρονιάς του Φο.ΔΣΑ εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. (Περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων).
4. Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση των πεζόδρομων στο Ο.Τ. 30 στη Δημοτική Κοινότητα Αξιούπολης.
5. Έγκριση εκμίσθωση ακινήτου στον συνοικισμό της Νέας Καβάλας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
6. Ορισμός αιρετού και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
7. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας ADVANCED ENERGY IKE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 480 του αγροκτήματος Άσπρου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).
8. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΤΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 238 του αγροκτήματος Αξιοχωρίου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).».
9. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΟΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 927 του αγροκτήματος Άσπρου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)».
10. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 182 του αγροκτήματος Αξιοχωρίου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)».
11. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας MODERN FUTURE IKE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 221 του αγροκτήματος Αξιοχωρίου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)».
12. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΤΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 929 του αγροκτήματος Άσπρου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του ΔήμουΠαιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)»
13. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας POTENTIA ENERGY MIKE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 384 του αγροκτήματος Aξιοχωρίου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)»
14. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kW, της εταιρείας GIPETRENTSI IKE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 928 του αγροκτήματος Άσπρου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.)».

Σχετικές δημοσιεύσεις