Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών, ενόψει της έναρξης

Περισσότερα