Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, την 28η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023.
2 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Παιονίας.
3 Έκκριση Επέκτασης-Παράτασης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, μέσω προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
Έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου: «Σημειακές Τεχνικές Παρεμβάσεις – Συντηρήσεις Τεχνικών Υποδομών Οικισμών ΔΕ Γουμένισσας», Α.Μ.8/2021.
5 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΩΠΟΥ» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 11/2022).
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 12/2021).
7 Έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση νέων τάφων στα υφιστάμενα κοιμητήρια Γουμένισσας », Α.Μ.24/2022.
8 Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Παιονίας για το σχολικό έτους 2024-2025.
9 Άνοιγμα λογαριασμού Δήμου Παιονίας σε τράπεζα και ορισμός υπολόγων.
10 Αίτημα για παραλαβή κλειδάριθμου Δήμου Παιονίας από το ΕΦΚΑ Αξιούπολης και ορισμός διαχειριστή.

Σχετικές δημοσιεύσεις