Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» στο Πολύκαστρο, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
  2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητηρίου «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΤΣΟΥ».
  3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου “Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοτικών χώρων Δ.Ε. Αξιούπολης” (Α.Μ. ΔΤΥ Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ 2/2021).
  4. Πρόταση αδελφοποίησης με το Δήμο ΙΖΒΟΑΡΕΛΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.
  5. Έγκριση για την προσθήκη προσωνυμίας «Σέλευκος Α’» στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ευρωπού.
  6. Έγκριση αποδοχής παράτασης παράδοσης του έργου: «Δημιουργία ενός (1) ιστορικού και ενός (1) φωτογραφικού λευκώματος για το Δήμο Παιονίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4, Υποδράση 19.2.4.3. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011424840.
  7. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας φρέσκου γάλακτος Δήμου Παιονίας, ως προς το χρόνο ισχύος της παραπάνω σύμβασης, έως την εξάντληση της συμβατικής ποσότητας ή έως την ανάδειξη νέου προμηθευτή, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής του Δήμου Παιονίας και την συναίνεση του συγκεκριμένου προμηθευτή για την χρονική παράταση της σύμβασης.

Σχετικές δημοσιεύσεις