Τακτική και δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παιονίας

Τακτική και δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παιονίας, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», στο Πολύκαστρο την 25η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση-γνωμοδότηση για ίδρυση λαϊκών αγορών στα διοικητικά όρια του Δήμου Παιονίας.

* Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή την ΔΕΥΤΕΡΑ 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, και ώρα 17:30, οπότε σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.

Σχετικές δημοσιεύσεις