Αναστέλλουν τη λειτουργία Δημοτικών Σχολείων στο Κιλκίς

Την αναστολή λειτουργίας 4ων Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2022-2023, στο Κιλκίς, λόγω έλλειψης μαθητών ή διδακτηρίων, προβλέπει απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής Σχολεία:

Σχετικές δημοσιεύσεις