Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Τακτική και δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, την 27η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.
2.Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2022 και υποβολή έκθεσης Β’ τριμήνου.
3.Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παιονίας.
4.Έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος περιφερειακού συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. για το έτος 2023.
5.Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου μας στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση».
6.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων σε ποδοσφαιρικά σωματεία του Δήμου μας.
7.Οικονομική ενίσχυση δημότη μετά από ζημιά που υπέστη από πυρκαγιά.
8.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παιονίας

Σχετικές δημοσιεύσεις