Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Τακτική και δια ζώσης συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα πραγματοποιηθείστην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του Δήμου στο Πολύκαστρο, την 17η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
– Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 Δήμου Παιονίας.
– Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.
– Έγκριση ή μη φύλλων αυτοτελών οικισμών του Δήμου μας μετά από έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας Κιλκίς για την Απογραφή Πληθυσμού.
– Καθορισμός χώρου για απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής έτους 2020.
– Διάθεση γεωργικού ελκυστήρα από το Δασαρχείο Γουμένισσας στον Δήμο Παιονίας.
– Έγκριση 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παιονίας έτους 2021 και εφεξής.
– Έγκριση απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού υπερωριακά κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παιονίας για το έτος 2021 και εφεξής.
– Καθιέρωση λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας για το έτος 2021 και εφεξής.- Δωρεά σύγχρονων εξεταστικών κλινών στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου (άρθρο 74 ν.4745/21, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4812/2021 και το άρθρο 45 του ν.4839/2021 και ισχύει.

*Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου αν συζητείται θέμα που αφορά μόνο της Κοινότητά τους, έχοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Σχετικές δημοσιεύσεις