Καταμέτρηση υδρόμετρων στη Γουμένισσα

Από την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρόμετρων στην Κοινότητα Γουμένισσας. Παρακαλούνται οι καταναλωτές όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο σας είναι σε χώρο εσωτερικό ή μη προσβάσιμο, παρακαλούμε όπως υποδείξετε την θέση του. Επίσης το υδρόμετρο σας πρέπει να είναι καθαρό, εύκολα προσβάσιμο και σε φρεάτιο με ανοιγόμενο καπάκι.

Σχετικές δημοσιεύσεις