Χορήγηση βεβαίωσης αμπελουργού για άδεια απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται ότι ενόψει της επίσημης έναρξης της αποστακτικής περιόδου 2021, οι αμπελοκαλλιεργητές του Δήμου Κιλκίς οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα οινοποιήσιμου αμπελιού και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την έκδοση άδειας απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών) βάσει του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Δήμου Κιλκίς.
Με την αίτηση (προσφέρεται από τον Δήμο) οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:
-αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού, όπως:
αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου ή αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ ή Ε9 (η αυτοψία θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία) ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την ύπαρξη αμπελιού.
– αστυνομική ταυτότητα και ΑΦΜ
– δημοτική ενημερότητα
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου
ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση της βεβαίωσης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το προγραμματισμένο ραντεβού τους με αποστακτήριο προκειμένου η υπηρεσία να έχει το χρονικό περιθώριο να διενεργήσει τις απαραίτητες αυτοψίες. Τονίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση αμπελοπαραγωγού θα εκδοθεί μετά την κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό της έναρξης της αποστακτικής περιόδου 2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (τηλέφωνα: 2341352231, 2341352230) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο