Νέο και αξιόμαχο στόλο οχημάτων προμηθεύεται ο Δήμος Κιλκίς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δημοτική Αρχή υπό το Δημήτρη Κυριακίδη βάζει γερές βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων του Δήμου δρομολογώντας την αγορά είκοσι πέντε (25) νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, σύγχρονων προδιαγραφών, που θα καλύψουν πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας διευκολύνοντας το έργο και επαυξάνοντας τις επιδόσεις δημοτικών υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς.
Ο νέος εξοπλισμός θα εξυπηρετήσει το έργο των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αλλά και τις δομές της κοινωνικής πολιτικής που θα αποκτήσουν τα κατάλληλα μέσα για τις μετακινήσεις τους καθώς και νέα αθλητική υποδομή.
Τα οχήματα που θα αγοραστούν, σύμφωνα με τη συνταχθείσα τεχνική μελέτη, είναι νέας τεχνολογίας, μη ρυπογόνα, οικονομικότερα ως προς την κατανάλωση καυσίμων και τη συντήρησή τους και σχεδιασμένα για ευχερή κίνηση στους δρόμους της πόλης και των οικισμών του Δήμου.
Η εντυπωσιακή ανανέωση, σε ποσοστό 50% του στόλου οχημάτων, επιτυγχάνεται με τη δέσμευση πιστώσεων από το πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος ΙΙ’’ ύψους 1.590.199,98 ευρώ (πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 930.200ευρώ και πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Εσωτερικών – Άξονας ‘’Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών’’ 660.000ευρώ) και με τη διάθεση ποσού 202.000 ευρώ το οποίο θα καλύψει από ίδιους πόρους ο Δήμος. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.792.999,98 ευρώ.
Ο νέος στόλος οχημάτων εμπλουτίζεται με:
-Πέντε (5) απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 19 τόνων (817.926 ευρώ)
-Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκίνητο μονοκάμπινο μικτού βάρους μικρότερο των 3,5 τόνων (54.560 ευρώ)
– Ένα (1) μονοκάμπινο ημιφορτηγό (4Χ4) μικρότερο των 3,5 τόνων (30.000 ευρώ)
-Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό μονοκάμπινο αμιγώς ηλεκτρικό (37.000 ευρώ)
– Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2 τ.μ. (159.960 ευρώ)
(Υπηρεσία Καθαριότητας)
-Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο διπλοκάμπινο με σταθερή κιβωτοάμαξα μεικτού βάρους μικρότερο των 3,5 τόνων (55.800 ευρώ)
(Υπηρεσία Πρασίνου)
-Δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα διπλοκάμπινα (4Χ4) μικρότερα των 3,5 τόνων (77.999 ευρώ)
(Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Καθαριότητας)
-Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό διπλοκάμπινο μεικτού βάρους μικρότερο των 3,5 τόνων (55.800ευρώ)
– Δύο (2) ημιφορτηγά μονοκάμπινα τύπου Van μικρότερα των 3,5 τόνων (64.000 ευρώ)
– Ένα (1) φορτοεκσκαφέα τύπου JCB ισότροχου (120.000 ευρώ)
(Τεχνική Υπηρεσία)
– Ένα (1) ηλεκτροκίνητο κλαρκ ανυψωτικής ικανότητας έως 1600 κιλά (30.000 ευρώ)
(Γραφείο Κίνησης)
– Ένα (1) γεωργικό ελκυστήρα 45-50 HP με παρελκόμενα χορτοκοπτικού (50.000 ευρώ)
-Έξι (6) επιβατικά αυτοκίνητα Diesel έως 1400 cc (102.000 ευρώ)
– Ένα (1) λεωφορείο ΑΜΕΑ δυναμικότητας εννέα θέσεων (70.000 ευρώ)
– Αθλητικά όργανα ανοιχτού στίβου (67.151ευρώ)
(Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής)
Η προμήθεια των είκοσι πέντε νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, κατά την τελευταία συνεδρίασή του μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, και το επόμενο προγραμματιζόμενο βήμα είναι η προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Σχετικές δημοσιεύσεις