Μεταφερόμενοι κεκοιμημένοι

Η αριθμ. 232/2013 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας καθόριζε τα τέλη κοιμητηρίων που θα ίσχυαν από το 2014 και μετά. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, κάθε οικογένεια δημοτών υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως το ποσό των 10,00 ευρώ ως τέλος κοιμητηρίων, παράλληλα με τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού κοινόχρηστων χώρων που πληρώνει αναλογικά ανά δίμηνο. Έτσι ο κάθε δημότης του Δήμου Παιονίας καταβάλλει κατά μέσο όρο 700,00 ευρώ συνολικά κατά τη διάρκεια της ζωής του, ως ανταποδοτικά τέλη για την καθαριότητα, τον φωτισμό και εν γένει συντήρηση και ευπρεπισμό των κοιμητηρίων. Η προαναφερόμενη απόφαση καθόριζε επίσης ως τέλος ταφής στα κοιμητήρια του Δήμου μας το ποσό των 700,00 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος και το οποίο συμψηφίζονταν με τα ετήσια τέλη που είχαν πληρωθεί από την οικογένεια του εκλιπόντος συνδημότη μας. Μ΄ αυτό τον τρόπο προέκυπτε το τελικό ποσό του τέλους που πληρώνονταν προς στον Δήμο.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2017, ψηφίστηκε ομόφωνα η μείωση του ποσού των 700,00 ευρώ τέλους ταφής κοιμητηρίων που ίσχυε, στα 300,00 ευρώ για δημότες και μη δημότες (απόφαση 150α/2017). Το πόσο αυτό που ισχύει έως σήμερα, έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου μας, όπως είχαμε προβλέψει σε προηγούμενη ανάρτησή μας.
Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε πως όλο και περισσότεροι μη δημότες ενταφιάζονται στα κοιμητήριά μας. Έτσι, ήδη αναφέρονται κοιμητήρια που δηλώνουν αδυναμία να ενταφιάσουν κεκοιμημένους, καθώς δεν έχουν άλλο χώρο. Η μείωση του συγκεκριμένου τέλους οδήγησε στην έξαρση του συγκεκριμένου φαινομένου, χωρίς να έχουν «εξασφαλιστεί» πρώτα οι δημότες του Δήμου μας. Είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί, έστω και την ύστατη στιγμή, το τέλος ταφής ειδικά των μη δημοτών, καθώς το ποσό των 300,00 ευρώ που επιβάλλεται, είναι από τη μία πολύ μικρό για να αποτρέψει το συγκεκριμένο φαινόμενο και από την άλλη δεν επαρκεί για τη δημιουργία νέων υποδομών στα κοιμητήρια των Κοινοτήτων μας. Οι μεταφερόμενοι κεκοιμημένοι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το Δήμο μας και οι λόγοι ενταφιασμού τους στα κοιμητήριά μας είναι καθαρά οικονομικοί.
Ποιος ωφελείται άραγε από τη συνέχιση αυτής της παράλογης και προβληματικής πρακτικής; Τα γραφεία τελετών της περιοχής μας ωφελούνται στο μέγιστο οικονομικά και έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν να συνεχιστεί η προαναφερόμενη πρακτική, όχι όμως ο Δήμος μας που εισπράττει ελάχιστα τέλη, τα οποία όπως προαναφέραμε δεν επαρκούν για τη δημιουργία νέων υποδομών στα κοιμητήρια.
Τέλος, στα κοιμητήρια των τεσσάρων μεγάλων Κοινοτήτων του Δήμου μας, συνηθίζεται όπως και στα μικρότερα χωριά, να κρατείται δίπλα στον κεκοιμημένο και μία θέση «ρεζερβέ» για την υπόλοιπη οικογένειά του, όταν και εφόσον αυτή χρειαστεί. Θεωρούμε πως η διαδικασία αυτή είναι άτοπη σε κοιμητήρια κωμοπόλεων και θα έπρεπε να απαγορευτεί ή να χρεωθεί αυξημένο τέλος στους ενδιαφερομένους, καθώς οδηγεί πολύ γρήγορα στην αναγκαιότητα δημιουργίας νέων υποδομών στα κοιμητήρια, με τα ανάλογα κόστη να επιβαρύνουν όλους εμάς.
Δημότες Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μία άποψη για το “Μεταφερόμενοι κεκοιμημένοι”

  1. Dimotis

    Στα 700 ευρώ θα πρέπει να προστεθούν και τα έξοδα αγοράς του χώρου των κοιμητηρίων καθώς και το κόστος κατασκευής του, όπως και τα χρήματα που ξοδεύει η κοινότητα από το τεχνικό της προγραμμα για κατασκευή νέων χώρων ταφής (περίπου 15000 ευρώ το χρόνο). Αν τα συνυπολογίσεις όλα αυτά μαζί με το κόστος ανα πολίτη ξεπερνά τα 1200 ευρώ . Άρα τα τέλη ταφής για κάποιον μη δημότη θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1500 ευρώ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα