Ούτε ένα σχολικό γεύμα σε Δημοτικά Σχολεία του Κιλκίς

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσαν την υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος: «Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020″, με την Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3210/22.08.2019 απόφασή τους.
Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.
Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.
Δυστυχώς για άλλη μια χρόνια δεν εντάσσεται ούτε ένα Δημοτικό Σχολείο της Π.Ε.Κιλκίς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απ’ ότι φαίνεται στα αρμόδια Υπουργεία θεωρούν πως στην Π.Ε.Κιλκίς δεν υπάρχουν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Ποιος υπεύθυνος θα αναλάβει τις ευθύνες του για τη λανθασμένη εικόνα που έχουν σχηματίσει τα αρμόδια Υπουργεία για την περιοχή μας;
Ποιος θα αναζητήσει και θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία ώστε να λάβουν κάποια στιγμή και σχολεία της Π.Ε.Κιλκίς αυτό που τους αναλογεί;

ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟTΩΝ

Σχετικές δημοσιεύσεις