Πιστοποιημένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στη Γουμένισσα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Γουμένισσας, σε συνεργασία με τον Τομέα Νοσηλευτικής, θα πραγματοποιήσει δύο προγράμματα εκπαίδευσης στο Δήμο Παιονίας
«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ»
σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαικού Πιστοποιημένου φορέα EFAC. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε Αθλητικούς Συλλόγους, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Εκπαιδευτικούς και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
1ο Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών, διάρκειας 14 ωρών, κόστος 40 ευρώ το άτομο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών (EFAC), με ισχύ 3 χρόνια και βιβλίο Πρώτων Βοηθειών, έκδοσης 2016.
2ο Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, διάρκειας 16 ωρών, κόστος 50 ευρώ το άτομο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών (EFAC/AED), με ισχύ 3 χρόνια και βιβλίο Πρώτων Βοηθειών, έκδοσης 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ :
ΓΑΛΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6945697778
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 6942059421

Σχετικές δημοσιεύσεις