Γ΄Eπιστημονικό Συνέδριο για τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη

Διεξήχθη μέ μεγάλη ἐπιτυχία στό φερώνυμον Ἱερόν Κοινόβιον τό Γ΄ κατά σειράν Ἐπιστημονικό Συνέδριο πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου μέ ἀφορμή τά 270 χρόνια ἀπό τή γέννηση καί τά 210 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του.
Μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα ἐπιστημονικῆς θεώρησης τοῦ ἔργου καί τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου, οἱ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου εἰσηγήσεις πού ἀκούστηκαν ἀνύψωσαν τούς συνέδρους καί σύμπαντα τόν λαόν σέ πνευματικές ἀνάβασεις. Ἦταν μιά αἴσθηση τῆς παρουσίας καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, δῶρο καί εὐλογία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Μέ πλημμυρισμένες τίς καρδιές μας ἀπό συγκίνηση καί μέ δάκρυα στά μάτια παρακολουθήσαμε ψυχῇ τε καί σώματι τήν ὅλη πνευματική πανδαισία τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ὁμιλητές μέ τίς εἰσηγήσεις τους συγκίνησαν τούς ἀκροατάς τοῦ πνευματικοῦ συμποσίου, διατηρώντας ἀνύστακτο τό ἐνδιαφέρον τους.
Μέθεξη ζωῆς καί ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες, ἀναλόγως μέ τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός, ἕνα ἀναβάπτισμα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν. Ἕνα συνέδριο, τό ἀπαύγασμα τοῦ ὁποίου θά καταλάμπει γιά πολύ καιρό τίς ψυχές μας.

Σχετικές δημοσιεύσεις