Ὑποδοχή Δημάρχου Παιονίας στον Όσιο Νικοδήμο Πενταλόφου Παιονίας

Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως καί χαρᾶς οἱ μοναχοί ὑποδέχθηκαν τόν νέο Δήμαρχο Παιονίας Κωνσταντῖνο Σιωνίδη στό Καθολικό τῆς Μονῆς κατά τό ἁγιορειτικό τυπικό. Τόν Δήμαρχο καί τούς δημοτικούς συμβούλους προσφώνησε ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος, τόνισε μεταξύ ἄλλων, ὅτι οἱ προσευχές τῶν μοναχῶν θά τούς συνοδεύουν στό ἔργο τους γιά τό συμφέρον τοῦ λαοῦ. Πρόσθεσε μέ ἔμφαση πώς ὁ Δήμαρχος δέν ἐκλέγεται μόνον γιά νά κάνει ἔργα καί πράγματα πού εὐχαριστοῦν τούς πολίτες, ἀλλά εἶναι στή θέση αὐτή γιά νά τούς δίνει καί μιά πνοή, μιά δύναμη ἐσωτερική, μιά πνευματική ὤθηση, γιά νά μπορεῖ ὁ λαός νά κρατήσει τά ἰδανικά τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδος μας. Ὁ δήμαρχος μπροστά του ἔχει ἕναν πολύ μεγάλο ἀγῶνα, ἀλλά θά ἀνταπεξέλθει πολύ περισσότερο ἀπό ὅσο πιστεύει εἰς τό ἔργο πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός διά τοῦ λαοῦ εἰς τήν περιοχή αὐτή, γιατί ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία δέν θά τόν ἐγκαταλείψουν, καί ὁ λαός, πού ἔχει αἰσθητήρια πνευματικά, θά βρίσκεται κοντά του. Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Δήμαρχος συγκινημένος εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου γιά τήν πολύ ἰδιαίτερη καί τιμητική ὑποδοχή, ἀλλά καί γιά τίς εὐχές. Διαβεβαίωσε πώς ὅλες οἱ προσπάθειές τους θά γίνονται ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν δημοτῶν μας καί γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ Δήμου καί πώς, ὡς δημοτικό συμβούλιο, θά σταθοῦν δίπλα στή Μονή γιά νά βοηθήσουν στό δύσκολο ἔργο πού ἐπιτελεῖ στόν τόπο αὐτό. Μετά τό τέλος τῆς προσευχητικῆς ὑποδοχῆς ὁ Δήμαρχος καί οἱ δημοτικοί σύμβουλοι μέ τόν ἅγιο Καθηγούμενο κατευθύνθηκαν στό μεγάλο ἀρχονταρίκι. Ἐκεῖ ὁ Καθηγούμενος προσέφερε στόν Δήμαρχο μιά θαυμάσια εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ σέ καλαίσθητη θήκη. Μετά τό ἐνθύμιο αὐτῆς τῆς πρώτης ἐπίσκεψης, προσεφέρθη πλούσιο κέρασμα σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους, ἐνῶ παράλληλα ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τούς εὐχήθηκε ὑγεία πνευματική καί σωματική καί καλές ὑπομονές στήν ἐκτέλεση τοῦ ἀπαιτητικοῦ ἔργου τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις