Νερό από τις πηγές Πάικου στο Πολύκαστρο;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Παιονίας έχει ήδη λάβει την έγκριση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το έργο της μεταφοράς νερού από τις πηγές Παίκου στην Δ.Ε. Πολυκάστρου.
Η τεχνική μελέτη του έργου έχει επικαιροποιηθεί και έχουν βγει και οι απαραίτητες άδειες χρήσης νερού από την ΔΕΥΑ Παιονίας.
Μετά από χρονοβόρες διαδικασίες και σειρά νομοθετικών εμποδίων τα οποία για να προσπελαστούν χρειάστηκε χρόνος, πίεση και κοπιώδεις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, η Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε την μελέτη και την διαβίβασε στις υπόλοιπες υπηρεσίες για να εκφέρουν τη γνώμη τους εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
Πλέον και αφού έχει δρομολογηθεί και η διευθέτηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, το έργο της μεταφοράς νερού από το Πάικο στο Πολύκαστρο μπαίνει στην τελική ευθεία αναμένοντας την σχετική χρηματοδότηση η οποία θα προβλεφθεί σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των αρμοδίων στο εγγύς χρονικό διάστημα.
Το έργο αυτό θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε την περιοχή μας με την βελτίωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας του πόσιμου νερού για τους δημότες μας.

Σχετικές δημοσιεύσεις