Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή φιλοξενία ανεπιτήρητων ζώων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1-8-2018
Ο Δήμος Κιλκίς προτίθεται να συνάψει σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, με κάτοχο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για την περισυλλογή, μεταφορά και ολιγοήμερη φιλοξενία ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, αιγοπροβάτων, βοοειδών, ιπποειδών και χοίρων σε αντίστοιχα κατάλληλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τέτοιων εγκαταστάσεων να απευθυνθούν στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Α.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περαιτέρω πληροφορίες (υπεύθυνοι Βικτωρία Γούναρη, τηλ. επικοινωνίας 23413 52244, και Χρήστος Κυριακίδης τηλ.2341352237).

Σχετικές δημοσιεύσεις