Τα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς στο Facebook

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Δήμου Κιλκίς (Κ.Ε.Π.) εισχωρούν δυναμικά στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες στον πολίτη με συγκριτικά πλεονεκτήματα την αμεσότητα, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα. Από τις 30 Μαρτίου τα ΚΕΠ απέκτησαν τη δική τους σελίδα στο Facebook (ΚΕΠ Δήμου Κιλκίς) και ενημερώνουν με αναρτήσεις το κοινό για θέματα και τρέχοντα προγράμματα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα on line να ζητούν πληροφορίες από τους εργαζομένους της υπηρεσίας, να κάνουν απευθείας κλήσεις από smartphone κινητό και να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μέσω μηνύματος σε πραγματικό χρόνο, κάτι που σημαίνει την απευθείας ανταπόκριση της δημοτικής υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κυρίως αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και αφετέρου η αποφυγή άσκοπης μετακίνησης, ταλαιπωρίας και αναμονής τους στους χώρους των ΚΕΠ για ζητήματα και χρήσιμες πληροφορίες που απαιτούν κατά βάση τηλεφωνική επικοινωνία.

Σχετικές δημοσιεύσεις