Πανήγυρις Ἰεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου

77ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
13 & 14 Ἰουλίου 2016

Πλήθη πιστῶν συνέρρευσαν καί φέτος στίς παρυφές τοῦ Παΐκου ὄρους, στό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, γιά νά τιμήσουν τή μνήμη τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Παρά τίς αὐξημένες θερμοκρασίες τοῦ θέρους, οἱ πιστοί ἀναζήτησαν πνευματική ἀναψυχή κοντά στόν ἅγιο Νικόδημο καί στό φερώνυμο Κοινόβιό Του, τό «σπίτι» του, ὅπως τό εἶχε ἀποκαλέσει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος. Προσκύνησαν μέ κατάνυξη τό ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, συμμετεῖχαν στίς ἱερές Ἀκολουθίες πού ἐγκωμίαζαν τήν μνήμη του, ἰδίως δέ, συμμετεῖχαν στό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας. Ζήτησαν ἀπό τόν Ἅγιο νά πρεσβεύει στόν Χριστό ὑπέρ τῆς προσωπικῆς τους σωτηρίας καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς Πατρίδος μας. Σήμερα, ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τόν Θεόν, εὐχή ὅλων μας εἶναι, νά ἐγκύψουμε, κλῆρος καί λαός, στά ὀρθοδοξότατα συγγράμματα τοῦ Ἁγίου. Εἰδικά δέ νά ἀποκαταστήσουμε τό «Πηδάλιον» στή θέση πού τοῦ πρέπει: δίπλα στό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Στό «Πηδάλιον», πού σήμερα καταφρονεῖται ἀπό τούς Οἰκουμενιστές, βρίσκονται συγκεντρωμένοι ὅλοι οἱ Ἱεροί Κανόνες. Μόνον μέ τό «Πηδάλιον» εἶναι δυνατόν νά κατευθύνεται ἡ νοητή ναῦς τῆς Ἐκκλησίας εἰς ἀσφαλεῖς λιμένας σωτηρίας.

pro_4709

pro_4527

pro_4573

pro_4578

pro_4593

pro_4656

pro_4666

pro_4693

pro_4739

pro_4761

Σχετικές δημοσιεύσεις