Υπολογισμός έκτασης

Υπολογισμός έκτασης online κατά προσέγγιση

Δυνατότητες :
Zoom to fit ζουμάρει στο σημείο που έχετε τοποθετήσει τα σημεία για εμβαδομέτρηση.
Clear Last Point αφαιρεί το τελευταίο σημείο σε περίπτωση που τοποθετήθηκε λάθος.
Clear Area καθαρίζει όλη την περιοχή.
Edit Area σας επιτρέπει να μετακινήσετε οποιοδήποτε σημείο έχετε τοποθετήσει.

Αφήστε ένα σχόλιο