Πανήγυρις: Ιερά Μονή Παναγίας Γουμενίσσης (βίντεο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ἡ ἱ­στο­ρική Ἱ­ερά Μονή Πα­να­γίας Γου­με­νίσ­σης, τό τρι­ή­μερο 15-17 Αὐ­γού­στου ἐ. ἔ., προ­ε­τοι­μά­ζε­ται νά ἑ­ορ­τά­σει τήν ἀ­θά­νατη

Περισσότερα